1 Moderne optie STEM en 2 Moderne Wetenschappen optie STEM

Voorstelling STEM

Wat is STEM?

STEM staat voor Science,Technology, Engineering en Mathematics.

 • Science: de studie van levende en niet levende natuur (biologie, chemie, fysica)
 • Technology: elk product dat door de mens ontworpen wordt  om aan bepaalde noden te voldoen. Elk product dat een kind/leerling ontwerpt om een probleem op te lossen kan als technologie beschouwd worden.
 • Engineering: het ontwerpproces dat een leerling doorloopt om het probleem op te lossen
 • Math: de taal van getallen, vormen, formules, vergelijkingen,… die het probleem helpt op te lossen

Maar stem is meer :   STEM geeft de mogelijkheid om bij de leerling tegelijkertijd een aantal vaardigheden te ontwikkelen: denken, redeneren, onderzoeken, werken in teamverband en creatief zijn.

Hoe ziet een STEM-les eruit?

1ste graad

 1. STEM lessen worden gegeven onder de vorm van modules, waarbij telkens zoveel mogelijk aspecten van STEM aan bod komen.
 2. Elke module spitst zich toe op “real-world” problemen.
  Onderwerpen die aan bod komen zijn:
  Krachtig door de achtbaan : bouw zelf een achtbaan en ontdek welke factoren belangrijk zijn.
  Spreek jij ook computertaal : de eerste stappen in het programmeren worden gezet.
  CSI: Wie heeft de directeur vermoord heeft?
  Arduino : ontdek welke mogelijkheden deze minicomputer allemaal biedt.
  Windenergie : ontwerp de windmolen van de toekomst.
  Voeding : onderzoek naar schimmels en bacteriën
  Breek je brein : puzzels en Fibonacci
 1. Volgens het principe van samenwerkend leren zullen de leerlingen gedurende de looptijd van een project een heel leerproces doorlopen; zichzelf en de groepsleden constant bijsturen om uiteindelijk tot het gewenste resultaat te komen.
  De leerlingen doen het dus zelf !
 1. Inhouden vanuit de wetenschapslessen, wiskundelessen en ICT lessen worden geïntegreerd in een STEM module.
  Leerlingen moeten leren dat de vakken wetenschappen en wiskunde met elkaar verweven zijn en de “tools” zijn om tot een oplossing van het probleem te komen. Techniek is noodzakelijk om de ontwerpen tot leven te laten komen.

2ste graad

Zowel in het derde als vierde jaar zal er 3 uur STEM gegeven worden.

 1. Twee uur zullen gegeven worden in modules zoals in de eerste graad.
  Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn :
 • Geluid
 • Lasers
 • Arduino  
 1. Tijdens het derde lesuur zullen 2 belangrijke onderwerpen uitgewerkt worden
  Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn :
 • Ontwerpen : leerlingen gaan leren hoe ze een ontwerpproces kunnen visualiseren en nadien ook in detail kunnen uitwerken.
 • Programmeren : het blokprogrammeren van de eerste graad maakt plaats voor de introductie van de C-taal.

Het profiel van een STEM leerling.

1ste graad : middenschool

Een STEM leerling heeft een intrinsieke interesse in wetenschappen en is creatief in het bedenken van oplossingen. Hij is praktisch aangelegd.
Hij is zelfstandig maar ook bereid om samen te werken met andere leerlingen.

Een STEM leerling behaalde goede punten voor alle vakken in het zesde leerjaar zodat hij, zoals in de Latijnse, het basispakket op minder uren zal moeten verwerken.
Een STEM leerling is in zijn vrije tijd al gepassioneerd met wetenschappen bezig en krijgt voor zijn verjaardag het liefst een inkomticket voor Technopolis. Hij stelt de wereld rondom hem voortdurend in vraag.
Hij antwoordt ook op de meeste van onderstaande vragen volmondig ja.

 • Speel je graag buiten en ontdek je graag nieuwe dingen in de natuur rondom jou ?
 • Bouw jij graag een oude grasmachine om tot een go-kart ?
 • Weet jij graag hoe je GSM werkt ?
 • Lijkt het je wel spannend om een robot te programmeren ?
 • Heb je een abonnement op National Geographic Junior ?
 • Heb je de STEM-academie al eens bezocht op woensdagnamiddag?

2de graad : wetenschappen optie STEM

Het profiel van de STEM leerling verandert natuurlijk niet. Belangrijk is wel dat STEM gekoppeld wordt aan de richting wetenschappen, dus met 5 uur wiskunde en het volledige pakket aan wetenschappelijke vakken.

3de graad : WeWi6 optie STEM

In de derde graad wordt STEM gekoppeld aan WeWi6, dus met 6uur wiskunde en het volledige pakket aan wetenschappelijke vakken.

Praktisch

In het eerste jaar wordt in de STEM richting 4 uur STEM gegeven. De 28 andere uren zijn identiek aan die van de Latijnse.

In het tweede jaar wordt er 2 uur STEM gegeven, aangevuld met 2uur wetenschappelijk werk en 2uur techniek die ook volgens het STEM principe ingevuld worden. De STEM leerlingen hebben dus geen extra uur Frans en geen modules (economie/humaan maatschappelijk) zoals in de moderne.

In het derde jaar zal er 3 uur STEM gegeven worden als optie binnen de richting wetenschappen. De leerlingen zullen dus 5 uur wiskunde hebben. Ten opzichte van de richting wetenschappen hebben ze één uur minder Frans, en vallen ICT en PO weg. Deze laatste 2 vakken worden in de STEM lessen geïntegreerd.

In het vierde jaar wordt ook 3 uur STEM gegeven zoals in het derde jaar. Hier valt er echter een uur Engels en een uur muziek weg. ICT wordt ook weer geïntegreerd in de STEM lessen.

Overgang vanuit een andere richting naar STEM

Overgaan naar STEM is mogelijk maar niet aan te raden.
Als leerlingen toch willen overschakelen (naar het tweede of het derde jaar) zullen ze tijdens de vakantie een werkbundel meekrijgen die ze zelfstandig moeten verwerken. Daarin zullen de wetenschappelijke methode, het programmeren en de Arduino in verwerkt zijn. Leerlingen moeten ook een Arduino aankopen.
Begin september volgt dan een test om te kijken hoever ze staan. Indien leerlingen niet slagen zullen ze extra inspanningen moeten leveren om bijgewerkt te geraken.

 

Lessentabel in de eerste graad
 
Eerste leerjaar A Tweede leerjaar
Gemeenschappelijke uren: 28 Gemeenschappelijke uren: 26
Godsdienst 2 Godsdienst 2
Nederlands 4* Nederlands 4
Frans 3* Frans 3
Engels 1 Engels 2
Wiskunde 4* Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 2 Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 2 Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1 Geschiedenis 2
Muziek 1 Muzikale opvoeding 1
Beeld 1    
Techniek 2 Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding 2
Mens & samenleving 2    
Klasuur 1 Sociale act. + Leren leren +
Leefsleutels + studiekeuze
1
* = inclusief 1 groei-uur (behalve voor Frans in keuze Latijn)      
Eerste leerjaar A Tweede leerjaar
Drie keuzepaketten:  4 Drie basisopties: 6

Keuzepakket 1:
Artistieke vorming
Creatief met taal
Creatief met beeld
extra uur wiskunde
extra uur Frans1
1
1
1
Optie 1: Latijn
Latijn
Extra Frans
 
5
1
Keuzepakket 2:
Sport
fitheid
gezondheid
extra uur wiskunde
extra uur Frans


1
1
1
1
Optie 2: Moderne Wetenschappen
Twee modules: economie en
humaan-maatschappelijk
Wetenschappelijk werk
Sociaal-economische initiatie
Extra Frans

 
1
2
2
1

Keuzepakket 3:
Latijn

 
 4
Optie 3: STEM
Wetenschappelijk werk
Sociaal-economische initiatie
STEM
 
2
2
2
Keuzepakket 4
STEM


4

   
TOTAAL: 32 TOTAAL: 32