Privacybeleid

Beste oud-leerling,

Om contact te kunnen houden met haar oud-leerlingen bewaart het Sint-Gabriëlcollege - Boechout een aantal persoonsgegevens van jou nadat je afgestudeerd bent aan het college. Het gaat om de volgende informatie: naam en adres, geboortedatum, jaar en richting waarin je afstudeerde (e-mail / telefoon/GSM indien die gekend zijn). Je studieresultaten worden ook bijgehouden als die doorgegeven worden door het hoger onderwijs.

Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database op het secretariaat van het Sint-Gabriëlcollege. De gegevens worden tot jouw uitdrukkelijke opzegging door het college bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor:

· de ledenadministratie (gebeurt door Joeri Van der Mieren).

· het bezorgen van uitnodigingen voor de oud-leerlingenavond. Dit gebeurt door de oud-leerlingenbond, met name Carl Asselbergh (secretaris) en Yves Colignon (bestuurslid).

· het bezorgen van schoolgerelateerde uitnodigingen voor activiteiten waarop je als oud-leerlingen welkom bent (quiz, schoolbrunch,…)

De eindverantwoordelijkheid voor dit bestand ligt bij de algemeen directeur van het Sint-Gabriëlcollege, dhr. Filip Goossens. Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan je hier steeds om vragen via een mail aan oudleerlingen@st-gabriel.be.

Wanneer je geen uitnodigingen meer wenst te ontvangen, kan je je eveneens via dit mailadres uitschrijven voor de mailings of laten verwijderen uit onze klassenlijsten.

Het Sint-Gabriëlcollege verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

 

Algemeen directeur bestuursleden oud-leerlingenbond

Dhr. Filip Goossens Carl Asselbergh Yves Colignon