Lidmaatschap

Wenst u onze oud-leerlingenwerking te steunen, kan u steunend- of erelid worden van onze werking. De bijdragen van onze leden gebruiken we om de organisatie van de oud-leerlingenavond financieel te ondersteunen.

We bieden twee formules aan:

Erelid (€ 25 per jaar):
U ontvangt dan een abonnement op Angelus (het trimestrieel schooltijdschrift) en u wordt uitgenodigd op de openingsreceptie van de oud-leerlingenavond.

Steunend lid (vrije bijdrage):
Met een vrije bijdrage van minstens € 5 wordt u uitgenodigd op de openingsreceptie van de oud-leerlingenavond.

U kan zich lid maken door het gewenste bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE13 4036 0730 3939 van de oud-leerlingenbond met vermelding van uw naam, promotie en de gewenste formule.