5 en 6 Wetenschappen Wiskunde 6 uur optie Stem

Voorstelling Wetenschappen Wiskunde 6 uur optie Stem

In de richting Wetenschappen-Wiskunde kan er gekozen worden uit een optie met 6 u wiskunde en 1 uur Duits (5WW6) of 8 uur wiskunde (5WW8) in het vijfde jaar. In het zesde jaar bestaat het verschil uit 6 u wiskunde en 1 uur Duits en 1 uur extra fysica (6WW6) of 8 uur wiskunde (6WW8).
Op wiskundig vlak krijgen de leerlingen binnen het 6-uurspakket een stevige bagage mee. Zowel theoretisch als inzichtelijk is het aanbod sterk uitgebouwd. Binnen het 8-uurspakket worden er een aantal bijkomende leerstofonderdelen behandeld en is er ruimte voor extra theoretische uitdieping en extra uitdagingen bij de oefeningen.
Meer nog dan in de tweede graad worden in de richting wetenschappen-wiskunde de leerlingen opgeleid om op een hoger abstractieniveau feitenmateriaal te analyseren en te gebruiken. Zij ontwikkelen op die manier verder hun onderzoeks- en cognitieve vaardigheden om optimaal kennis te gebruiken.
Zij leren inzicht verwerven in de rol van biologie, chemie en fysica voor de samenleving en hun waarden en hun beperkingen. Veilig en milieuvriendelijk experimenteren wordt bewust nagestreefd.
Van de leerling wordt een positieve ingesteldheid voor de exact-wetenschappelijke vormingscomponent verwacht.
Deze richting zorgt voor een vlotte aansluiting op alle vormen van hoger onderwijs en in het bijzonder op richtingen met een belangrijk natuur¬wetenschappelijk vakkenpakket in de aanvangsfase.
 

Lessentabel vijfde jaar

Lessentabel vijfde jaar
  Economie Hum.
Wet
Latijn Mod. talen Wet. Wisk
EM EW LM LW
(6/8)
LWe Wet. Wisk Stem (6/8)
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
Engels 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2
Duits 2 1 1 3     2 3   1/0
Latijn       4 4 4        
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 3 6 3 3 6/8 4 4 6 6 6/8
Economie 5 5                
Biologie   1     1 2 2 1 2 2
Fysica   1     2/1 2 2 1 3 3
Chemie   1     2/1 2 2 1 2 2
Stem                 3  
Natuurwetensch. 2   2 2            
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cultuurwetensch.     3              
Gedragswetensch.     4              
Communicatie     1              
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijk opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Project zelfst. werk 1 1 1 1 1 1 1 1   1
TOTAAL 32 33 32 32 32 33 32 32 33 32/33

Lessentabel zesde jaar

Lessentabel zesde jaar
  Economie Hum.
Wet
Latijn Mod. talen Wet. Wisk
EM EW LM LW
(6/8)
LWe Wet. Wisk Stem (6/8)
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
Engels 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2
Duits 2 1 1 3     2 3   1/0
Latijn       4 4 4        
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 3 6 3 3 6/8 4 4 6 6 6/8
Economie 5 5                
Biologie   1     1 2 2 1 2 2
Fysica   1     2/1 2 2 1 2 3/2
Chemie   1     2/1 2 2 1 2 2
Stem                 3  
Natuurwetensch. 2   2 2            
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2
Cultuurwetensch.     3              
Gedragswetensch.     4              
Communicatie     1              
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijk opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Onderzoekscomp. 1 1 1 1 1 1 1 1   1
TOTAAL 32 33 32 32 33 33 32 32 33 33