1A Sport

 
Voorstelling sport:
Tijdens de uren fitheid en gezondheid werken we aan een gezonde geest in een gezond lichaam en dagen we je sportief uit. Je hebt een extra uur Frans en wiskunde.
Lessentabel in de eerste graad
 
Eerste leerjaar A Tweede leerjaar
Gemeenschappelijke uren: 28 Gemeenschappelijke uren: 26
Godsdienst 2 Godsdienst 2
Nederlands 4* Nederlands 4
Frans 3* Frans 3
Engels 1 Engels 2
Wiskunde 4* Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 2 Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 2 Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1 Geschiedenis 2
Muziek 1 Muzikale opvoeding 1
Beeld 1    
Techniek 2 Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding 2
Mens & samenleving 2    
Klasuur 1 Sociale act. + Leren leren +
Leefsleutels + studiekeuze
1
* = inclusief 1 groei-uur (behalve voor Frans in keuze Latijn)      
Eerste leerjaar A Tweede leerjaar
Drie keuzepaketten:  4 Drie basisopties: 6

Keuzepakket 1:
Artistieke vorming
Creatief met taal
Creatief met beeld
extra uur wiskunde
extra uur Frans1
1
1
1
Optie 1: Latijn
Latijn
Extra Frans
 
5
1
Keuzepakket 2:
Sport
fitheid
gezondheid
extra uur wiskunde
extra uur Frans


1
1
1
1
Optie 2: Moderne Wetenschappen
Twee modules: economie en
humaan-maatschappelijk
Wetenschappelijk werk
Sociaal-economische initiatie
Extra Frans

 
1
2
2
1

Keuzepakket 3:
Latijn

 
 4
Optie 3: STEM
Wetenschappelijk werk
Sociaal-economische initiatie
STEM
 
2
2
2
Keuzepakket 4
STEM


4

   
TOTAAL: 32 TOTAAL: 32