Reglement vakkenkastjes

Art. 1.  De vakkenkasten zijn eigendom van de school en worden per schooljaar door de leerlingen gehuurd. De huurprijs bedraagt € 15,80 per schooljaar. Een gedeelte van het schooljaar telt voor een heel schooljaar.

Art. 2.  Bij het begin van een huurperiode betaalt de huurder samen met de huurprijs ook een borgsom van
€ 6,20 waarvoor zij/hij in ruil de sleutel van de haar/hem toegewezen kast zal ontvangen. Bij verlies van deze sleutel of het niet inleveren daarvan, vervalt de borgsom en wordt deze dus niet terugbetaald. Alleen de ORIGINELE sleutel wordt aan het einde van de huurperiode aanvaard. Indien de huur niet wordt verlengd, zal na het inleveren van de sleutel en controle van het kastje, de borg terugbetaald worden.

Art. 3.  Bij beschadiging van de gehuurde kast door de huurder, worden de kosten van herstelling afgetrokken van de borgsom of, bij het overschrijden van dit bedrag, extra aangerekend. De directie beoordeelt elk voorval en beslist i.v.m. de verschuldigde vergoeding.

Art. 4.  In de kastjes mogen enkel voorwerpen die betrekking hebben op het onderwijs (boeken, schriften, schrijf- en tekengerei…), een flesje water, een lunchpakket (tot de middagpauze), helmen en PROPERE kleding bewaard worden. Dit betekent dus: géén snoep, frisdrank… De directie behoudt zich het recht voor de kluisjes op ieder gewenst moment te controleren, al of niet in het bijzijn van de huurder.

Art. 5.  De vakkenkasten worden enkel gebruikt door de leerling aan wie de kast is toegewezen.

Art. 6.  Het is niet toegelaten een duplicaat van de sleutel te laten maken. Duplicaten beschadigen de sloten. Het is dus enkel toegestaan de kast te gebruiken aan de hand van de originele sleutel. De sleutel wordt best bewaard aan een sleutelhanger, zodat hij niet verloren wordt.

Art. 7.  De huurders houden zich een zo kort mogelijke tijdspanne op aan hun kastje: zij stoppen erin wat zij willen opbergen en nemen eruit wat zij nodig hebben, waarop zij meteen het kastje weer sluiten en de gang verlaten. Zij zorgen er ondertussen ook voor dat de doorgang niet belet wordt voor anderen. Zij brengen geen vrienden mee naar de kastjes en blijven niet praten met anderen, maar ontruimen de gang meteen nadat hun kastje gesloten is.

Art. 8.  De directie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of inbraak. De huurders verbinden zich ertoe hun vakkenkast steeds gesloten achter te laten.

Art. 9.  De laatste schooldag voor iedere vakantieperiode moeten alle vakkenkasten leeg gemaakt worden .

Art. 10.  Wil men ook het volgende schooljaar verzekerd zijn van een kastje, dan dient men het betreffende strookje tijdig binnen te brengen.

Art. 11. Door het ondertekenen van de inschrijvingsstrook en het betalen van de huurprijs en de borg verklaart de huurder dit reglement gelezen te hebben en akkoord te gaan met alle bepalingen ervan.

Art. 12. Indien dit reglement niet door  de leerling nageleefd wordt, heeft de directie het recht om een gepaste sanctie te geven, zoals bijvoorbeeld : het inhouden van de waarborg of het beëindigen van de huur.

Art. 13 Ongeacht of de huur verlengd wordt of niet, levert elke huurder  de sleutel van de haar/hem aangewezen kast op het einde van elk schooljaar binnen.