Inleefreis - vrijwilligerstraject

Tweejaarlijks organiseert het Sint-Gabriëlcollege  een inleefreis  voor een 20-tal geïnteresseerde leerlingen uit het 5° en 6° jaar middelbaar . De eerste drie reizen hadden als bestemming het arme noorden van Brazilië , de volgende drie bracht hen naar Suriname, met als groot voordeel dat hier iedereen Nederlands kan. In 2017 trekken we voor de eerste keer naar Kroatië. Alle kandidaten schrijven een motivatiebrief die ze toelichten in een gesprek met de organiserende leerkrachten.
De doelstellingen van deze reis zijn de volgende: jongeren weghalen uit hun comfortzone en hen open en onbevangen leren kennismaken met andere culturen, andere realiteiten . Op deze manier willen we hen warm maken voor vrijwilligerswerk en onbaatzuchtige inzet voor mensen hier en in het Zuiden.
Bij deze reis hoort een voorbereidingstraject van 9 maanden, waarin verschillende activiteiten aan bod komen. De leerlingen uit verschillende klassen leren mekaar op die manier beter kennen.  Ze informeren zich over het Zuiden en meer specifiek over de situatie in Suriname. Anderzijds organiseren ze activiteiten om geld in te zamelen voor geldelijke ondersteuning van projecten waar ze zich tijdens de reis zullen inzetten. Bovendien moeten ze op zoek naar vakantiewerk om hun eigen reis te financieren.
We vragen hen zich gedurende drie dagen in te zetten als vrijwilliger in de Antwerpse regio. Daarbij hebben ze de keuze tussen gehandicaptenzorg, taallessen voor anderstaligen, Moeders voor moeders… en dit onder begeleiding van de betrokken leraars.
Ten slotte bereiden de leerlingen presentaties over België voor en stellen zij een spel-en knutselpakket samen.
In 2017 trekken we naar Gvozd, Kroatië. Daar hebben mensen na de Balkanoorlog een buurtcentrum opgericht dat verschillende bevolkingsgroepen met elkaar verbindt. Dit project richt zich op kinderen en jongeren. Voor hen worden in dit centrum naschoolse activiteiten georganiseerd. Het grootste deel van de reis zal aan dit project verbonden zijn. Het project loopt trouwens in samenwerking met de Bouworde, een organisatie die velen bekend in de oren klinkt.
De focus ligt op één project in plaats van op meerdere zoals in Suriname of in Brazilië het geval was. Een voordeel hierbij is dat we dan meer iets kunnen opbouwen.
De bedoeling is om ’s voormiddags praktische dingen te doen zoals schilderen, opruimen… ‘s Namiddag worden dan activiteiten voor en met de jongeren en de kinderen georganiseerd.
Na de inleefreis getuigen de leerlingen op verschillende momenten over hun leerzame en verrijkende ervaringen voor de directie, hun medeleerlingen en de leerlingen van de tweede graad, de ouders en leraars. En reken maar dat er ook nog heel lang informeel over gepraat wordt…