Gezondheidsdagen

Traditiegetrouw hebben de leerlingen van het derde en het vierde jaar het ene jaar van de graad een gezondheidsdag en het andere jaar een mondiale dag. Het opzet van die dag is het realiseren van de vakoverschrijdende eindtermen (= de VOETen). De VOETen moeten garant staan voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling vanuit de maatschappelijke context. Het is als het ware een basisvorming van essentiële vaardigheden (bv. respect, doorzettingsvermogen…) die zich situeren in een 7-tal gebieden: gezondheidseducatie, mentaal welbevinden, socio-relationele ontwikkeling, milieu en duurzame ontwikkeling, de politiek-juridische samenleving, de socio-economische samenleving en de socio-culturele samenleving. Afhankelijk van het thema wordt de dag uitgewerkt door eigen personeelsleden en/of door externe sprekers.  
 
 
We mogen gerust stellen dat de leerlingen minstens een aanbod krijgen van bewustzijnsverruimende initiatieven, en oefenen in een aantal basiscompetenties zoals communicatief vermogen, creativiteit, empathie, flexibiliteit, respect, open en construc¬tieve houding, samenwerken, zelfbeeld, zorgzaamheid. Zo worden de groepen tijdens die dag  klasdoorbrekend samengesteld. De leerlingen oefenen op die manier hun sociale vaardigheden. Afhankelijk van het thema proberen we de leerlingen altijd iets creatief/actief aan te bieden. Het valt op dat de leerlingen dit over het algemeen heel fijn vinden.
 
 
In 2011 werd voor de leerlingen van de tweede graad een gezondheidsdag georganiseerd. Op die dag werd vooral gewerkt in de contexten gezondheidseducatie en mentaal welbevinden. Daarbij vertrok men niet van de gezondheidsproblemen zelf maar van de preventie ervan. Alle leerlingen kregen drie workshops waaronder voor iedereen de workshop ‘rugschool’. Zo werd in de sporthal een parcours uitgewerkt door de leraren LO waarbij de leerlingen op de juiste manier leerden gewichten heffen, leerden hun rug correct te belasten tijdens het stofzuigen of het strijken, leerden een moeilijk hanteerbaar gewicht te verplaatsen enz.
 
 
De leerlingen konden verder kiezen uit workshops over relationele en seksuele vorming, yoga, tai chi, taiko enz.  De dag werd gezamenlijk afgesloten in de sporthal. Met een leuke quiz werd gezocht naar de ‘gezondste leerling’ van Sint-Gabriël. De titel ging naar de leerling die het langst goede antwoorden kon geven op de vragen die verband hielden met de workshops.