Mondiale dagen

Traditiegetrouw hebben de leerlingen van het derde en het vierde jaar het ene jaar van de graad een gezondheidsdag en het andere jaar een mondiale dag. Het opzet van die dag is het realiseren van de vakoverschrijdende eindtermen (= de VOETen). De VOETen moeten garant staan voor de persoon¬lijke ontwikkeling van de leerling vanuit de maatschappelijke context. Het is als het ware een basis¬vorming van essentiële vaardigheden (bv. respect, doorzettingsvermogen…) die zich situeren in een 7-tal gebieden: gezondheidseducatie, mentaal welbevinden, socio-relationele ontwikkeling, milieu en duurzame ontwikkeling, de politiek-juridische samenleving, de socio-economische samenleving en de socio-culturele samenleving. Afhankelijk van het thema wordt de dag uitgewerkt door eigen personeelsleden en/of door externe sprekers.
 
 
We mogen gerust stellen dat de leerlingen minstens een aanbod krijgen van bewustzijnsverruimende initiatieven, en oefenen in een aantal basiscompetenties zoals communicatief vermogen, creativiteit, empathie, flexibiliteit, respect, open en constructieve houding, samenwerken, zelfbeeld, zorgzaamheid. Zo worden de groepen tijdens die dag  klasdoorbrekend samengesteld. De leerlingen oefenen op die manier hun sociale vaardig¬heden. Afhankelijk van het thema proberen we de leerlingen altijd iets creatief aan te bieden. Het valt op dat de leerlingen dit over het algemeen heel fijn vinden; een workshop kunst met recuperatiemateriaal of een workshop juwelen uit papier of een workshop dans. Ook de jongens zetten tijdens het dansen hun beste beentje voor.  
 
Voor de mondiale dag van 2012 werd gekozen voor het onderwerp: integratie van migranten in België. Hoe past de migrant zich aan, waar zitten de verschillen tussen zijn eigen cultuur en die van de Belgen. Vandaar de titel: België Binnenste Buiten. De dag begon met een openingsmoment in de sporthal: de historisch migratiestromen in Vlaanderen/België werden er geschetst. Na de inleiding kregen alle groepen drie workshops: 2 in de voormiddag, 1 in de namiddag. 
Voor de workshops werden inburgeringstrajecten  van hulporganisaties zoals het Rode Kruis en diverse getuigenissen van vluchtelingen op de agenda gezet. Hier werkten we met de leerlingen vooral aan empathie, kritisch denken, ruimdenkendheid, respect, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid. De mondiale dimensie kwam hierbij aan bod in de context van duurzame ontwikkeling, actief burgerschap, mensenrechten, de rol van de overheid, armoede, conflicten. 
 
 
De getuigenissen gebeurden – in het Nederlands - door mensen uit diverse regio’s: Lily uit Congo, Sumo Jackson uit Liberia, Mostafa uit Iran, Radmila uit Tsjetsjenië, … Allen brachten ze hun verhaal op een boeiende en vaak aangrijpende manier. Het valt de leraren op hoe eng sommige leerlingen aankijken tegen deze problematiek. Vaak hebben zij een te weinig genuanceerd beeld van migranten. De sprekers hebben één voor één geprobeerd om de leerlingen een beeld te geven van de problemen die migranten ontvluchten maar tevens voor de problemen waarmee zij in het buitenland geconfronteerd worden. Hardnekkige opvattingen bij de leerlingen ‘alle migranten zijn profiteurs’ worden geduldig en vakkundig vanuit andere invalshoeken benaderd en weerlegd. 
 
 
Bijzonder is de inbreng van de eigen leerlingen die op inleefreis gingen naar Suriname. Zij getuigden voor hun leeftijdsgenoten.