Zorgdag

De zorgdag is een projectdag voor het 5de jaar, waarbij alle leerlingen een dag meedraaien in de zorgsector. We verwachten van hen dat ze gedurende één dag een actieve observatie uitvoeren in een zelfgekozen soort van zorginitiatief. Zorg vatten we hierbij in de brede zin op: het gaat zowel om het verlenen van zorg aan mensen als aan de natuur. 
 
Met dit project willen we vooral de aandacht vestigen op het belang van zorg als persoonlijke en maatschappelijke ingesteldheid.  Op die manier willen we onze leerlingen voorbereiden op de deelname aan een samenleving waarin de zorg voor levenskwaliteit van alle betrokkenen een kerngegeven vormt. In de bundel die de leerlingen ontvangen, wordt de verantwoording van dit project grondig uitgewerkt.
 
Hieronder kan je ook enkele verslagen van vorige jaren nalezen om een indruk te krijgen van hoe deze dag er kan uitzien. 
 
De zorgdag vindt jaarlijks plaats in oktober op de laatste dinsdag voor de herfstvakantie.