Rebuz

Rebuz staat voor “relationele vaardigheden en burgerzin”

“Europa, eenheidsmunt, globalisering en mondialisering van de economie, multiculturele samenleving, informatiesnelweg, armoede, vluchtelingen, oorlog …Een school die leerlingen wil voorbereiden op de toekomst zal hen leren met die complexe realiteit om te gaan. Jongeren moeten geholpen worden om later als zelfstandige en actieve burgers deel te nemen aan het maatschappelijk leven.” (uit het vademecum)
 
Wat is Rebuz?
De werkgroep burgerzin wil de leerlingen met onze complexe maatschappij confronteren en hen aanzetten tot kritisch en genuanceerd denken.
 
Wat doet Rebuz?
Het scholierenparlement
Dit is een politiek rollenspel waar verschillende scholen aan deelnemen. Het Sint-Gabriëlcollege maakt deel uit van het scholierenparlement Lier. Gedurende een heel schooljaar vergaderen de leerlingen vanuit een bepaalde rol over het jaarthema. Ze dienen moties en amendementen in, discussiëren en stemmen. Tijdens één van de laatste zittingen treden de leerlingen uit hun rol en vertolken ze hun eigen mening. Begin mei wordt het jaar afgesloten met de lokale slotzitting in het stadhuis van Lier en de overkoepelende slotzitting in Brussel.
Schrijf-ze-vrijdag Amnesty International
In oktober organiseert Rebuz een schrijfactie ten voordele van Amnesty International. Alle leerlingen krijgen de gelegenheid om in de les of tijdens de middagpauze een brief te schrijven. De opbrengst van de broodjesverkoop die dag gaat rechtstreeks naar Amnesty.
Meer info over Amnesty International? surf naar www.amnesty.be 
 
Wie is Rebuz?
Mevr. Marleen Geens
Mevr. Machteld Hardy
Dhr. Koen Hendrix
Mevr. Dietske Lehembre