Zorg

Bij ons leggen we de nadruk op samen leven, samen leren en samen leren kiezen Lukt dit niet op klasniveau, dan word je individueel opgevangen. Dit vangnet garandeert je een veilige thuis op ons warm college!

SAMEN LEVEN
KLAS-EN SCHOOLNIVEAU INDIVIDUEEL NIVEAU
Graadoverstijgende vriendengroepen: 
 
Graadgebonden activiteiten:
 
Socio-emotionele begeleiding
 • faalangsttraining in groep of individueel
 • zorgcoach voor leerlingen met persoonlijke problemen
 • vlotte samenwerking met CLB
 • intern overleg zorg in de Cel leerlingbegeleiding
 
We werken nauw samen met o.a.:
 • de GON-begeleiding
 • de externe professionele diensten en begeleiders
 

 

SAMEN LEREN
KLASNIVEAU INDIVIDUEEL NIVEAU
1ste graad:
 • instaplessen leren leren (LL)
 • LL binnen het vak sociale activiteit
 • studieplanning met de klassenleraar
 • week van de leertips: studietips binnen de verschillende vakken
 • infoavond LL voor ouders
2de graad:
 • modulair LL
 • studieplanning met de klassenleraar
 • studietips binnen de verschillende vakken
3de graad:
 • zelfstandig werk in: 
  PZW  (project zelfstandig werk) 
  OC (= onderzoekscompetenties)
 • studietips binnen de vakken
 • module: persoonlijke studiemethode
 
We kunnen je over de graden heen een persoonlijk traject aanbieden met:
 • vakspecifieke inhaallessen
 • studiebegeleiding door een studiecoach
 • begeleiding bij een leerstoornis (sticordi) door een zorgcoach
 • zorgklas tijdens de proefwerken
We werken nauw samen met o.a.:
 • de GON-begeleiding
 

 

SAMEN LEREN KIEZEN
KLASNIVEAU INDIVIDUEEL NIVEAU
In het tweede jaar van elke graad:
 • peiling naar belangstelling, talent, kennis en motivatie
 • studiekeuzetraject: lessen studiekeuze 
 • kernklassenraden met advies
 • infoavond studiekeuze voor ouders
 • rotaryavond in de 3de graad met getuigenissen uit het hoger onderwijs en beroepsleven
 
 • de graadcoördinator als studiekeuzecoach
 • ondersteuning via CLB
 • studiekeuze hoger onderwijs
 • gesprek met de kernklassenraad