Faalangsttraining

Inleiding
 
Bedoeling is vooral preventief faalangst bespreekbaar te maken zodat we nare gevolgen zoals depressie kunnen voorkomen. De  eerste graad start in februari, de tweede en derde graad in januari.
 
Wat is faalangst?
 
Angst is een gewone emotie die iedereen  al eens ervaart. Het is een emotie die gepaard gaat met duidelijke fysieke reacties zoals transpireren, snel ademen,… Angst maakt deel uit van de normale ontwikkeling van een kind,  maar bij een angstreactie moet je steeds rekening houden met de leeftijd.
In de school worden we dikwijls geconfronteerd met faalangst omdat deze logisch verbonden is aan het type taken die wij onze leerlingen opgeven. 
 
Verband tussen angst en depressie
 
Wetenschappelijke studies hebben bewezen dat depressie en angst een duidelijk verband vertonen. Zo zou angst en depressie elkaar niet alleen opvolgen, maar is het bewezen dat angst de depressie kan veroorzaken. 
 
Belang van preventieprogramma’s
 
Uit wat voorafgaat vloeit voort dat een preventieve training veel onheil kan voorkomen. Preventief jongeren trainen in het omgaan met angst is dus erg belangrijk. In deze preventie komt het erop aan de emotionele veerkracht te verhogen en tevens het probleem-oplossend denken te stimuleren. Het is op dit niveau dat wij op school een faalangsttraining kunnen aanbieden en aan preventie doen. Het inschakelen van externe hulp kan op die manier worden uitgesteld of zelfs vermeden. De drempel naar externe hulp is voor vele jongeren vaak te hoog.  
 
Hoe stimuleren wij deze jongeren  voor ons programma?
 
Het is van belang om deze cursus in een positief daglicht te plaatsen en duidelijk het nut aan te geven. Faalangstige jongeren oefenen een grote druk uit op hun omgeving zeker in periodes van stress of verandering. Indien ze beter kunnen omgaan met druk, meer in staat is om zelf problemen op te lossen, zal ook de omgeving daarvan genieten.
 
Wat doen we in de faalangsttraining?
 
We leren deze jongeren eerst en vooral bewust te worden van de signalen die het lichaam hen geeft en analyseren met hen het begrip angst en faalangst. Een volgende stap in de training is voeling met het lichaam krijgen om daarna enkele ontspanningstechnieken uit te proberen.
 
Vervolgens proberen we hen bewust te maken van de denkprocessen die zich afspelen bij faalangst en van de hinderpalen die ze ondervinden. Deze hinderpalen proberen we samen positief om te buigen. We oefenen het positieve gesprek met zichzelf en werken zo ook aan het zelfbeeld.
 
Ten slotte oefenen we met een stappenplan problemen op te lossen en leren we haalbare doelen te stellen. In een laatste fase leren we hoe ze zichzelf kunnen  belonen. 
 
Werkwijze
 
Het is de bedoeling dat de deelnemers voluit participeren en van elkaar leren. De meeste oefeningen zijn gebaseerd op ervarend en sociaal leren. Deelnemers delen hun eigen ervaringen met de groep en bouwen nieuwe ervaringen op. Zo kunnen deelnemers tijdens de cursus een stevige basis leggen en in zelfvertrouwen groeien . 
 
De groepsgrootte blijft beperkt tot max. 12 leerlingen. De 5 sessies gaan door in een wat afgelegen ruimte, die de nodige discretie garandeert. De sessies worden aansluitend aan de lessen georganiseerd:
  • Voor de eerste graad: vanaf februari, telkens op woensdagmiddag
  • Voor de tweede en derde graad: vanaf half januari, telkens op woensdagmiddag
  • Terugkomdag in de loop van het derde trimester
  • Individuele begeleiding kan opgestart worden op elk moment van het schooljaar op vraag van de klassenraad, de ouders of de leerling.