1 en 2 latijn

 
Voorstelling Latijn:
Wat is LATIJN?
 • Het is de taal van de Romeinen, 
 • die je niet meer hoort op radio of televisie,
 • die je niet meer leest in kranten of tijdschriften,
 • die je ‘dood’ zou kunnen noemen,
 • maar die bij ons weer SPRINGLEVEND wordt!
 
Wat krijg jij door Latijn te studeren?
 • Je leert studeren.
 • Je krijgt meer taalgevoel en leert ook in het Nederlands het juiste woord op de juiste plaats.
 • Je leert  andere talen - Frans, Engels, Duits - met meer gemak.
 • Je leert de Romeinen kennen: hoe ze woonden, hun dag doorbrachten, wat ze aten … In Italië word jij de gids!
 
Wanneer is Latijn iets voor jou?
 • Taalbeschouwing stelt voor jou geen grote problemen.
 • Je leest graag.
 • Je bent geïnteresseerd in talen.
 • Je bent tuk op verhalen en geschiedenis.
 
Wat heb je nodig om Latijn te studeren?
 • een goed geheugen om woordjes te leren én te onthouden;
 • zin voor nauwkeurigheid: in het Latijn kan één lettertje een groot verschil betekenen;
 • werklust: regelmaat en herhaling zijn de wegen die leiden naar Rome.
 
Wat houden de lessen Latijn in ?
 • grondige taalbeschouwing: zo krijg je inzicht in elke taal;
 • Latijnse woordenschatstudie: meteen wordt ook de betekenis van vele woorden in moderne talen duidelijk; 
 • begrijpend lezen van Latijnse teksten over de Romeinen; zo word je leesvaardiger in het Nederlands én in vreemde talen;
 • kennismaking met de Romeinse cultuur: de Romeinen gaan voor jou weer leven én je denkt na over je eigen cultuur.
 
Lessentabel in de eerste graad
 
Eerste leerjaar A Tweede leerjaar
Gemeenschappelijke uren: 28 Gemeenschappelijke uren: 26
Godsdienst 2 Godsdienst 2
Nederlands 4* Nederlands 4
Frans 3* Frans 3
Engels 1 Engels 2
Wiskunde 4* Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 2 Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 2 Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1 Geschiedenis 2
Muziek 1 Muzikale opvoeding 1
Beeld 1    
Techniek 2 Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding 2
Mens & samenleving 2    
Klasuur 1 Sociale act. + Leren leren +
Leefsleutels + studiekeuze
1
* = inclusief 1 groei-uur (behalve voor Frans in keuze Latijn)      
Eerste leerjaar A Tweede leerjaar
Drie keuzepaketten:  4 Drie basisopties: 6

Keuzepakket 1:
Artistieke vorming
Creatief met taal
Creatief met beeld
extra uur wiskunde
extra uur Frans1
1
1
1
Optie 1: Latijn
Latijn
Extra Frans
 
5
1
Keuzepakket 2:
Sport
fitheid
gezondheid
extra uur wiskunde
extra uur Frans


1
1
1
1
Optie 2: Moderne Wetenschappen
Twee modules: economie en
humaan-maatschappelijk
Wetenschappelijk werk
Sociaal-economische initiatie
Extra Frans

 
1
2
2
1

Keuzepakket 3:
Latijn

 
 4
Optie 3: STEM
Wetenschappelijk werk
Sociaal-economische initiatie
STEM
 
2
2
2
Keuzepakket 4
STEM


4

   
TOTAAL: 32 TOTAAL: 32