Directie

Dhr. Jean-Marie Van Gavere
Algemene leiding, bestuurs- en personeelszaken
Gemandateerde van de inrichtende macht
Onderwijsbeleid
ICT
Directeur derde graad
Personeelsadministratie
directie@st-gabriel.be
Dhr. Filip Goossens
Leerlingenaangelegenheden
Ouder- en leerlingcontacten
Directeur eerste graad
Mevr. Veronique Roelstraete
Financiën en adjunct van de algemeen directeur
Infrastructuur
Directeur tweede graad
dir.roelstraete@st-gabriel.be
Mevr. Ilse Gyselinckx
Dagelijkse leiding van de secretariaten
Schoolorganisatie
Tags: