Directie

Dhr. Jean-Marie Van Gavere
Algemene leiding, bestuurs- en personeelszaken
Gemandateerde van het schoolbestuur
Onderwijsbeleid
Directeur derde graad
Personeelsadministratie
directie@st-gabriel.be
Dhr. Filip Goossens
Leerlingenaangelegenheden
Ouder- en leerlingcontacten
Directeur tweede graad
Mevr. Ilse Gyselinckx
Dagelijkse leiding van de secretariaten
Schoolorganisatie
Directeur eerste graad
dir.gyselinckx@st-gabriel.be
Dhr. Luc Vos
Adjunct van de algemeen directeur
Directeur financiën, infrastructuur en logistiek
Tags: