1 Moderne en 2 Moderne Wetenschappen

Voorstelling Moderne Wetenschappen

De optie Moderne wetenschappen wil je meenemen op een verkenningstocht doorheen het ingewikkelde netwerk van onze hedendaagse samenleving, die ondermeer steunt op twee belangrijke wetenschappen: de economie en de natuurkunde. Het is de bedoeling van deze optie dat je enerzijds enig inzicht verwerft, vaak op experimentele wijze, in natuurkunde en anderzijds kennis maakt met enkele eenvoudige economische begrippen. 
Omdat deze basisopties in de eerste plaats voorbereiden op een ASO-richting in de tweede en de derde graad, vragen de vakken van de gemeenschappelijke basisvorming een vrij hoog studietempo. Voor Nederlands, Frans en Engels betekent dit concreet dat je de grammatica voor deze talen onder de knie moet krijgen. Met die kennis kunnen wij ons dan in de tweede graad meer toeleggen op het communicatief karakter van de taal.  
Bij wiskunde, WW en  SEI voorzien we een stevige vorming in het analytisch denken. 
De leerkrachten verwachten van je dat je heel wat theorie verwerkt en dat je getuigt van inzicht in de leerstof. Zo zal je zelf heel wat verbanden moeten leggen en zal je geleidelijk aan zelfstandig aan  opdrachten moeten werken. 
Kortom, een hele uitdaging!
De Moderne wetenschappen voorziet in het 1ste jaar meer tijd voor het uitdiepen van de meeruursvakken Nederlands (+ 2 uur), Frans (+ 1 uur) en wiskunde (+ 1 uur).  
In het 2de jaar staat dit pakket in functie van de verdere oriëntering in de tweede graad: wetenschappelijk werk of WW (+ 2 uur), socio-economische initiatie of SEI (+ 2uur) en 1 extra-uur Engels.
 
Aanwijzingen voor je studiekeuze:
Deze basisoptie kan je aanvatten als je
  • belangstelling hebt voor de actualiteit, vooral voor het economisch en sociaal leven
  • een flinke brok theorie wil afwisselen met wetenschappelijk werk
  • geen moeite hebt met de verwerking van de algemene vakken zoals Nederlands, Frans en wiskunde.
 
 
Doorstroming tweede graad
Als rechtstreekse vervolgrichtingen op deze basisoptie kan je in onze school in de tweede graad kiezen voor de ASO-studierichtingen: Economie met optie talen of met optie wiskunde, Wetenschappen, Humane wetenschappen
 
Lessentabel in de eerste graad
 
Eerste leerjaar A Tweede leerjaar
Gemeenschappelijke uren: 28 Gemeenschappelijke uren: 26
Godsdienst 2 Godsdienst 2
Nederlands 4* Nederlands 4
Frans 3* Frans 3
Engels 1 Engels 2
Wiskunde 4* Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 2 Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 2 Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1 Geschiedenis 2
Muziek 1 Muzikale opvoeding 1
Beeld 1    
Techniek 2 Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding 2
Mens & samenleving 2    
Klasuur 1 Sociale act. + Leren leren +
Leefsleutels + studiekeuze
1
* = inclusief 1 groei-uur (behalve voor Frans in keuze Latijn)      
Eerste leerjaar A Tweede leerjaar
Drie keuzepaketten:  4 Drie basisopties: 6

Keuzepakket 1:
Artistieke vorming
Creatief met taal
Creatief met beeld
extra uur wiskunde
extra uur Frans1
1
1
1
Optie 1: Latijn
Latijn
Extra Frans
 
5
1
Keuzepakket 2:
Sport
fitheid
gezondheid
extra uur wiskunde
extra uur Frans


1
1
1
1
Optie 2: Moderne Wetenschappen
Twee modules: economie en
humaan-maatschappelijk
Wetenschappelijk werk
Sociaal-economische initiatie
Extra Frans

 
1
2
2
1

Keuzepakket 3:
Latijn

 
 4
Optie 3: STEM
Wetenschappelijk werk
Sociaal-economische initiatie
STEM
 
2
2
2
Keuzepakket 4
STEM


4

   
TOTAAL: 32 TOTAAL: 32