3 en 4 Latijn

Voorstelling Latijn optie talen / optie wiskunde

Latijn, optie talen
De richting is een verderzetting van de richting Latijn uit de 1ste graad.
In het vak Latijn  wordt de studie van één van de klassieke talen en de Romeinse cultuur doorgetrokken. De studie van het Latijn is bovendien een intellectuele uitdaging die de algemene studiehouding bevordert.
Deze richting is bedoeld voor die leerlingen die belangstelling hebben voor het ontstaan van onze talen en onze westerse cultuur en beschaving.
Naast het hoofdvak Latijn, richten deze leerlingen zich op moderne vreemde talen, waar zij kennis en vaardigheden leren toepassen in taaltaken. In de vakken Frans en Engels verdiepen ze  zich in luister- en leestaken, gespreks- en spreektaken en uiteraard in eenvoudige schrijftaken. De leerlingen ontwikkelen strategieën en attitudes en verwerven in de 2de graad de nodige grammaticale kennis en woordenschat om deze taaltaken zo correct mogelijk uit te voeren in niet te complexe situaties, die vaak aansluiten bij hun leefwereld of een interculturele component bevatten. 
Voor wiskunde, wetenschappen en algemene vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis krijgen ze een stevig basispakket aangeboden.
 
 
Latijn, optie wiskunde
De richting is een verderzetting van de richting Latijn uit de 1ste graad.
In het vak Latijn  wordt de studie van één van de klassieke talen en de Romeinse cultuur doorgetrokken. De studie van het Latijn is bovendien een intellectuele uitdaging die de algemene studiehouding bevordert.
Deze richting is bedoeld voor die leerlingen die belangstelling hebben voor het ontstaan van onze talen en onze westerse cultuur en beschaving.
Deze leerlingen worden via een bijkomend uurtje extra uitgedaagd voor wiskunde. Ze krijgen uitbreidingsleerstof te verwerken, moeten zelf oplossingsmethodes ontwikkelen en gaan op zoek naar een hoger abstractieniveau. Bovendien krijgen ze een stevige basis moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits) en wetenschappen aangeboden.
 
 

Lessentabel

Derde jaar Vierde jaar
Vakken Economie Hum.
Wet
Latijn Wet Economie Hum.
Wet
Latijn Wet
ET EW LM LW W STEM ET EW LM LW W STEM
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4
Engels 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2
Duits               1 1 1 1 1 1 1
Latijn       5 5           5 5    
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5
Econ. Wetensch 4 4           4 4          
Cultuurwetensch.     2             2        
Gedragswetensch.     3             3        
STEM             3             3
Biologie 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2
Fysica 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Chemie 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plastische opv. 1 1 1 1 1 1                
Muzikale opv.       1 1     1 1 1     1  
Lichamelijke opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Informatica 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1  
TOTAAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32