3 en 4 Economie

Voorstelling Economie optie talen / optie wiskunde

Economie, optietalen
In het vak economie  komt een waaier van economisch-maatschappelijke problemen aan bod. Het leerplan vertrekt uitdrukkelijk vanuit de onderneming. Zes (bedrijfs)economische thema’s worden vanuit een concreet maatschappelijke context behandeld: de kern van het ondernemen, werken in de onderneming, risico’s bij ondernemen, kleine versus grote ondernemingen, internationale handel, groei en welvaart. Bedrijfsbezoeken en andere actieve werkvormen komen hierbij aan bod. De leerlingen moeten zelf actief inzicht verwerven in de economische werkelijkheid vertrekkende vanuit realistische praktijkvoorbeelden. Er wordt voortdurend ingespeeld op de actualiteit.
Naast het hoofdvak economie, richten deze leerlingen zich op moderne vreemde talen, waar taaltaken het einddoel vormen. In de vakken Frans en Engels verdiepen ze  zich in luister- en leestaken, gespreks- en spreektaken en uiteraard in eenvoudige schrijftaken. De leerlingen ontwikkelen strategieën en attitudes en verwerven in de 2de graad de nodige grammaticale kennis en woordenschat om deze taaltaken zo correct mogelijk uit te voeren in niet te complexe situaties, die vaak aansluiten bij hun leefwereld of een interculturele component bevatten. 
Voor wiskunde, wetenschappen en algemene vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis krijgen ze een stevig basispakket aangeboden.
Doorstroming derde graad: Economie-Talen , Economie-Wiskunde
 
Economie, optie Wiskunde
In het vak economie  komt een waaier van economisch-maatschappelijke problemen aan bod. Het leerplan vertrekt uitdrukkelijk vanuit de onderneming. Zes (bedrijfs)economische thema’s worden vanuit een concreet maatschappelijke context behandeld: de kern van het ondernemen, werken in de onderneming, risico’s bij ondernemen, kleine versus grote ondernemingen, internationale handel, groei en welvaart. Bedrijfsbezoeken en andere actieve werkvormen komen hierbij aan bod. De leerlingen moeten zelf actief inzicht verwerven in de economische werkelijkheid vertrekkende vanuit realistische praktijkvoorbeelden. Er wordt voortdurend ingespeeld op de actualiteit.
Deze leerlingen worden via een bijkomend uurtje extra uitgedaagd voor wiskunde. Ze krijgen uitbreidingsleerstof te verwerken, moeten zelf oplossingsmethodes ontwikkelen en gaan op zoek naar een hoger abstractieniveau. Bovendien krijgen ze een stevige basis vreemde talen en wetenschappen aangeboden.
Doorstroming derde graad: Economie-Talen, Economie-Wiskunde
 

Lessentabel

Derde jaar Vierde jaar
Vakken Economie Hum.
Wet
Latijn Wet Economie Hum.
Wet
Latijn Wet
ET EW LM LW W STEM ET EW LM LW W STEM
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4
Engels 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2
Duits               1 1 1 1 1 1 1
Latijn       5 5           5 5    
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5
Econ. Wetensch 4 4           4 4          
Cultuurwetensch.     2             2        
Gedragswetensch.     3             3        
STEM             3             3
Biologie 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2
Fysica 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Chemie 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plastische opv. 1 1 1 1 1 1                
Muzikale opv.       1 1     1 1 1     1  
Lichamelijke opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Informatica 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1  
TOTAAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32