3 en 4 Humane Wetenschappen

Voorstelling Humane Wetenschappen

Er zijn twee richtingspecifieke vakken: gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen.
In het vak gedragswetenschappen staat de wijze waarop een individu en een samenleving functioneren centraal, evenals de wisselwerking tussen beide. De leerlingen maken er kennis met onder meer interpretatiekaders en verklaringsmodellen uit verschillende menswetenschappelijke disciplines - zoals psychologie, sociologie, antropologie -  die de studie van mens en samenleving mogelijk maken.
 
In het vak cultuurwetenschappen bestudeert men cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Zo maken de leerlingen kennis met onder andere economie, recht, media, levensbeschouwingen en kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen. 
Ook in deze richting combineren leerlingen een stevig basispakket wiskunde en vreemde talen met een pijler wetenschappen en algemene vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis.
 
Doorstroming derde graad: Humane wetenschappen
 

Lessentabel

Derde jaar Vierde jaar
Vakken Economie Hum.
Wet
Latijn Wet Economie Hum.
Wet
Latijn Wet
ET EW LM LW W STEM ET EW LM LW W STEM
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4
Engels 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2
Duits               1 1 1 1 1 1 1
Latijn       5 5           5 5    
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5
Econ. Wetensch 4 4           4 4          
Cultuurwetensch.     2             2        
Gedragswetensch.     3             3        
STEM             3             3
Biologie 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2
Fysica 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Chemie 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plastische opv. 1 1 1 1 1 1                
Muzikale opv.       1 1     1 1 1     1  
Lichamelijke opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Informatica 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1  
TOTAAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32