3 en 4 Wetenschappen

Voorstelling Wetenschappen

In de richting wetenschappen leren de leerlingen zich de wetenschappelijke denk - en werkmethode eigen maken: waarnemingen doen, problemen formuleren, opstellen en toetsen van hypothesen d.m.v. experimenten, resultaten waarnemen, beredeneren en verwoorden en besluiten formuleren. Een belangrijk deel van de leerplannen wetenschappen voorziet dat de leerlingen zelfstandig experimenten uitvoeren. Door te experimenteren leren zij objectieve conclusies nemen en bouwen zij op die manier zelf aan hun wetenschappelijke kennis.
Deze natuurwetenschappelijke vorming komt aan bod in 3 vakken.
Biologie beoogt waarneming en studie van de levende wezens, de mens inbegrepen, wat hun bouw en levensfuncties betreft.
Chemie bestudeert de structuur en de eigenschappen van de stoffen aanwezig of gevormd in de fysische wereld en van de veranderingen die deze stoffen kunnen ondergaan door interacties met materie en/of energie.
Fysica bestudeert allerlei processen die zich in de natuur voordoen, in hoofdzaak van de dode materie. Deze “natuurwetten” worden eenduidig beschreven en worden dan gebruikt om verklaringen en voorspellingen te doen. 
Deze leerlingen worden extra uitgedaagd voor wiskunde. Ze krijgen uitbreidingsleerstof te verwerken, moeten zelf oplossingsmethodes ontwikkelen en gaan op zoek naar een dieper abstractieniveau. 
Bovendien krijgen ze een stevige basis moderne vreemde talen: Frans, Engels en Duits (vanaf het 4de jaar).In de vakken Frans en Engels werken  ze  aan luister- en leestaken, gespreks- en spreektaken en uiteraard aan eenvoudige schrijftaken. De leerlingen ontwikkelen strategieën en attitudes en verwerven in de 2de graad de nodige grammaticale kennis en woordenschat om deze taaltaken zo correct mogelijk uit te voeren in niet te complexe situaties, die vaak aansluiten bij hun leefwereld of een interculturele component bevatten. 
 
 
 

Lessentabel

Derde jaar Vierde jaar
Vakken Economie Hum.
Wet
Latijn Wet Economie Hum.
Wet
Latijn Wet
ET EW LM LW W STEM ET EW LM LW W STEM
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4
Engels 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2
Duits               1 1 1 1 1 1 1
Latijn       5 5           5 5    
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5
Econ. Wetensch 4 4           4 4          
Cultuurwetensch.     2             2        
Gedragswetensch.     3             3        
STEM             3             3
Biologie 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2
Fysica 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Chemie 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plastische opv. 1 1 1 1 1 1                
Muzikale opv.       1 1     1 1 1     1  
Lichamelijke opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Informatica 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1  
TOTAAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32