5 en 6 Latijn Moderne talen

Voorstelling Latijn Moderne talen

In de derde graad legt het vak Latijn zich toe op het lezen en analyseren van Latijnse auteurs. Componenten van taal en cultuur vormen het vertrekpunt voor verdere exploratie en reflectie. Zes aspecten komen hierbij aan bod: het epische, het lyrische, het historische, het filosofische, het retorische en het juridische. Op die manier geeft Latijn een inleiding tot pakketten in het hoger onderwijs zoals recht, filosofie en psychologie.
De richting Latijn-Moderne talen richt zich op literaire geesten met grote aandacht voor oude en moderne talen. Deze leerlingen leren op creatieve manier met taal omgaan. Vertrekkend vanuit de typische vorming die het Latijn verschaft, is deze combinatie in het college de meest taalgerichte.
Wiskunde en natuurwetenschappen komen in mindere mate aan bod. Het vak natuurwetenschappen komt in deze richting in de plaats van fysica, biologie en chemie. Deze wetenschappen worden in één pakket aangeboden en thematisch behandeld.
Voor de moderne vreemde talen krijgen de leerlingen het uitgebreidere pakket aangeboden. Vooral de vaardigheden krijgen meer aandacht. Er worden meer teksten behandeld. Bovendien wordt er gewerkt aan een meer verfijnd en genuanceerd taalgebruik.
De aansluitingen bij het universitair en niet-universitair hoger onderwijs zijn talrijk. Er dienen zich slechts beperkingen aan voor de meer wiskundige en exact wetenschappelijke vervolgrichtingen.
 

Lessentabel vijfde jaar

Lessentabel vijfde jaar
  Economie Hum.
Wet
Latijn Mod. talen Wet. Wisk
EM EW LM LW
(6/8)
LWe Wet. Wisk Stem (6/8)
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
Engels 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2
Duits 2 1 1 3     2 3   1/0
Latijn       4 4 4        
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 3 6 3 3 6/8 4 4 6 6 6/8
Economie 5 5                
Biologie   1     1 2 2 1 2 2
Fysica   1     2/1 2 2 1 3 3
Chemie   1     2/1 2 2 1 2 2
Stem                 3  
Natuurwetensch. 2   2 2            
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cultuurwetensch.     3              
Gedragswetensch.     4              
Communicatie     1              
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijk opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Project zelfst. werk 1 1 1 1 1 1 1 1   1
TOTAAL 32 33 32 32 32 33 32 32 33 32/33

Lessentabel zesde jaar

Lessentabel zesde jaar
  Economie Hum.
Wet
Latijn Mod. talen Wet. Wisk
EM EW LM LW
(6/8)
LWe Wet. Wisk Stem (6/8)
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
Engels 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2
Duits 2 1 1 3     2 3   1/0
Latijn       4 4 4        
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 3 6 3 3 6/8 4 4 6 6 6/8
Economie 5 5                
Biologie   1     1 2 2 1 2 2
Fysica   1     2/1 2 2 1 2 3/2
Chemie   1     2/1 2 2 1 2 2
Stem                 3  
Natuurwetensch. 2   2 2            
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2
Cultuurwetensch.     3              
Gedragswetensch.     4              
Communicatie     1              
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijk opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Onderzoekscomp. 1 1 1 1 1 1 1 1   1
TOTAAL 32 33 32 32 33 33 32 32 33 33