5 en 6 Latijn Wetenschappen

Voorstelling Latijn Wetenschappen

In de derde graad legt het vak Latijn zich toe op het lezen en analyseren van Latijnse auteurs. Componenten van taal en cultuur vormen het vertrekpunt voor verdere exploratie en reflectie. Zes aspecten komen hierbij aan bod: het epische, het lyrische, het historische, het filosofische, het retorische en het juridische. Op die manier geeft Latijn een inleiding tot pakketten in het hoger onderwijs zoals recht, filosofie en psychologie.
Latijn-Wetenschappen lijkt op de richting Latijn-wiskunde maar biedt minder wiskunde aan (4 uur) met in ruil hiervoor een stevigere vorming in biologie en aardrijkskunde. De combinatie van een verbaal-literaire component met een exact-wetenschappelijke staat borg voor een evenwicht tussen de specifiek-humane en de exact-wetenschappelijke aspecten van de algemene vorming.
De verdere uitwegen na deze richting zijn vrij ruim. Er dienen zich weinig beperkingen aan, behoudens de zwaar wiskundige universitaire studies.
 

Lessentabel vijfde jaar

Lessentabel vijfde jaar
  Economie Hum.
Wet
Latijn Mod. talen Wet. Wisk
(6/8)
EM EW LM LW
(6/8)
LWe Wet. Wisk
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 4 3 3 4 4 3
Engels 3 2 2 3 2 2 3 3 2
Duits 2 1 1 3     2 3 1/0
Latijn       4 4 4      
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 3 6 3 3 6/8 4 4 6 6/8
Economie 5 5              
Biologie   1     2 1 2 1 2
Fysica   1     2/1 2 2 1 3
Chemie   1     2/1 2 2 1 2
Natuurwetensch. 2   2 2          
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cultuurwetensch.     3            
Gedragswetensch.     4            
Communicatie     1            
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijk opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Project zelfst. werk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAAL 32 33 32 32 32 33 32 32 32/33

Lessentabel zesde jaar

Lessentabel zesde jaar
  Economie Hum.
Wet
Latijn Mod. talen Wet. Wisk
(6/8)
EM EW LM LW
(6/8)
LWe Wet. Wisk
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 4 3 3 4 4 3
Engels 3 2 2 3 2 2 3 3 2
Duits 2 1 1 3     2 3 1/0
Latijn       4 4 4      
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 3 6 3 3 6/8 4 4 6 6/8
Economie 5 5              
Biologie   1     1 2 2 1 2
Fysica   1     1/2 2 2 1 3/2
Chemie   1     1/2 2 2 1 2
Natuurwetensch. 2   2 2          
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 2 2 1 2
Cultuurwetensch.     4            
Gedragswetensch.     3            
Communicatie     1            
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijk opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Seminarie uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAAL 32 33 32 32 33 33 32 32 33