5 en 6 Latijn Wiskunde (6 of 8)

Voorstelling Latijn Wiskunde (6 of 8 uur)

In de derde graad legt het vak Latijn zich toe op het lezen en analyseren van Latijnse auteurs. Componenten van taal en cultuur vormen het vertrekpunt voor verdere exploratie en reflectie. Zes aspecten komen hierbij aan bod: het epische, het lyrische, het historische, het filosofische, het retorische en het juridische. Op die manier vormt Latijn een mooie aanloop tot pakketten in het hoger onderwijs zoals recht, filosofie en psychologie.
Er bestaat binnen de richting Latijn-wiskunde een keuzemogelijkheid. De eerste optie (LW6) biedt zowel in het vijfde als het zesde jaar 6 uur wiskunde,  een extra-uur chemie en een extra-uur fysica aan. De tweede optie (LW8) biedt zowel in het vijfde als het zesde jaar 8 uur wiskunde aan. 
Op wiskundig vlak krijgen de leerlingen binnen het 6-uurspakket een stevige bagage mee. Zowel theoretisch als inzichtelijk is het aanbod sterk uitgebouwd. Binnen het 8-uurspakket worden er een aantal bijkomende leerstofonderdelen behandeld en is er ruimte voor extra theoretische uitdieping en extra uitdagingen bij de oefeningen.
Deze afdeling geeft een degelijke voorbereiding op universitair onderwijs en niet-universitair hoger onderwijs in allerlei vormen.
 

Lessentabel vijfde jaar

Lessentabel vijfde jaar
  Economie Hum.
Wet
Latijn Mod. talen Wet. Wisk
EM EW LM LW
(6/8)
LWe Wet. Wisk Stem (6/8)
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
Engels 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2
Duits 2 1 1 3     2 3   1/0
Latijn       4 4 4        
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 3 6 3 3 6/8 4 4 6 6 6/8
Economie 5 5                
Biologie   1     1 2 2 1 2 2
Fysica   1     2/1 2 2 1 3 3
Chemie   1     2/1 2 2 1 2 2
Stem                 3  
Natuurwetensch. 2   2 2            
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cultuurwetensch.     3              
Gedragswetensch.     4              
Communicatie     1              
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijk opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Project zelfst. werk 1 1 1 1 1 1 1 1   1
TOTAAL 32 33 32 32 32 33 32 32 33 32/33

Lessentabel zesde jaar

Lessentabel zesde jaar
  Economie Hum.
Wet
Latijn Mod. talen Wet. Wisk
EM EW LM LW
(6/8)
LWe Wet. Wisk Stem (6/8)
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
Engels 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2
Duits 2 1 1 3     2 3   1/0
Latijn       4 4 4        
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 3 6 3 3 6/8 4 4 6 6 6/8
Economie 5 5                
Biologie   1     1 2 2 1 2 2
Fysica   1     2/1 2 2 1 2 3/2
Chemie   1     2/1 2 2 1 2 2
Stem                 3  
Natuurwetensch. 2   2 2            
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2
Cultuurwetensch.     3              
Gedragswetensch.     4              
Communicatie     1              
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijk opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Onderzoekscomp. 1 1 1 1 1 1 1 1   1
TOTAAL 32 33 32 32 33 33 32 32 33 33