5 en 6 Economie Moderne talen

Voorstelling Economie Moderne talen

De studies concentreren zich op de economische leefwereld en een ruim pakket moderne talen. Wiskunde en natuurwetenschappen komen in mindere mate aan bod. Het vak natuurwetenschappen komt in deze richting in de plaats van fysica, biologie en chemie. Deze wetenschappen worden in één pakket aangeboden en thematisch behandeld.
Gedurende vier uur per week worden een aantal economisch-maatschap¬pelijke problemen analytisch benaderd. De nadruk ligt op algemene economie waarin o.a. volgende onderwerpen aan bod komen: prijsvorming op de verschillende marktvormen en overheidsinterventie, inkomensvorming, inkomensverdeling en – ongelijkheid, het BBP (bruto binnenlands product) als welvaartsindicator, het geldsysteem (met o.a. inflatie), internationale economische betrekkingen enz.
Er wordt heel wat tijd uitgetrokken om in te spelen op de actualiteit. Vanuit concrete maatschappelijke situaties is er aandacht voor de economische, sociale, politieke en ethische dimensie. Er wordt ook de nodige aandacht besteed aan het inoefenen van een aantal ICT-vaardigheden.
Daarnaast worden ook meer bedrijfseconomische thema’s behandeld: financieel beleid en financiële analyse, personeelsbeleid, voorraadbeheer enz. Er wordt vertrokken vanuit een dynamische visie op het ondernemen: de zogenaamde stakeholder-theorie. Als kroon op het werk lichten de 6de jaars in het kader van onderzoekscompetentie het beleid van een KMO door.
Voor de moderne vreemde talen krijgen de leerlingen het uitgebreidere pakket aangeboden. Vooral de vaardigheden krijgen meer aandacht. Er worden meer teksten behandeld. Bovendien wordt er gewerkt aan een meer verfijnd en genuanceerd taalgebruik.
Deze richting bereidt uitstekend maar niet uitsluitend voor op economische studierichtingen in het hoger onderwijs. Er dienen zich wel beperkingen aan voor de meer wiskundige of exact wetenschappelijke vervolgrichtingen in het hoger onderwijs.
 

Lessentabel vijfde jaar

Lessentabel vijfde jaar
  Economie Hum.
Wet
Latijn Mod. talen Wet. Wisk
EM EW LM LW
(6/8)
LWe Wet. Wisk Stem (6/8)
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
Engels 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2
Duits 2 1 1 3     2 3   1/0
Latijn       4 4 4        
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 3 6 3 3 6/8 4 4 6 6 6/8
Economie 5 5                
Biologie   1     1 2 2 1 2 2
Fysica   1     2/1 2 2 1 3 3
Chemie   1     2/1 2 2 1 2 2
Stem                 3  
Natuurwetensch. 2   2 2            
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cultuurwetensch.     3              
Gedragswetensch.     4              
Communicatie     1              
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijk opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Project zelfst. werk 1 1 1 1 1 1 1 1   1
TOTAAL 32 33 32 32 32 33 32 32 33 32/33

Lessentabel zesde jaar

Lessentabel zesde jaar
  Economie Hum.
Wet
Latijn Mod. talen Wet. Wisk
EM EW LM LW
(6/8)
LWe Wet. Wisk Stem (6/8)
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
Engels 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2
Duits 2 1 1 3     2 3   1/0
Latijn       4 4 4        
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 3 6 3 3 6/8 4 4 6 6 6/8
Economie 5 5                
Biologie   1     1 2 2 1 2 2
Fysica   1     2/1 2 2 1 2 3/2
Chemie   1     2/1 2 2 1 2 2
Stem                 3  
Natuurwetensch. 2   2 2            
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2
Cultuurwetensch.     3              
Gedragswetensch.     4              
Communicatie     1              
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijk opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Onderzoekscomp. 1 1 1 1 1 1 1 1   1
TOTAAL 32 33 32 32 33 33 32 32 33 33