5 en 6 Economie Wiskunde

Voorstelling Economie Wiskunde

De studies concentreren zich op de economische leefwereld en wiskunde. Moderne talen komen in mindere mate aan bod (dan in de moderne talenrichtingen).
Gedurende vier uur per week worden een aantal economisch-maatschap¬pelijke problemen analytisch benaderd. De nadruk ligt op algemene economie waarin o.a. volgende onderwerpen aan bod komen: prijsvorming op de verschillende marktvormen en overheidsinterventie, inkomensvorming, inkomensverdeling en – ongelijkheid, het BBP (bruto binnenlands product) als welvaartsindicator, het geldsysteem (met o.a. inflatie), internationale economische betrekkingen enz.
Er wordt heel wat tijd uitgetrokken om in te spelen op de actualiteit. Vanuit concrete maatschappelijke situaties is er aandacht voor de economische, sociale, politieke en ethische dimensie. Er wordt ook de nodige aandacht besteed aan het inoefenen van een aantal ICT-vaardigheden.
Daarnaast worden ook meer bedrijfseconomische thema’s behandeld: financieel beleid en financiële analyse, personeelsbeleid, voorraadbeheer enz. Er wordt vertrokken vanuit een dynamische visie op het ondernemen: de zogenaamde stakeholder-theorie.
Voor wiskunde krijgen de leerlingen binnen het 6-uurspakket een stevige bagage mee. Zowel theoretisch als inzichtelijk is het aanbod sterk uitgebouwd.
Het is een degelijke voorbereiding zowel op universitair als niet-universitair hoger onderwijs.
 

Lessentabel vijfde jaar

Lessentabel vijfde jaar
  Economie Hum.
Wet
Latijn Mod. talen Wet. Wisk
EM EW LM LW
(6/8)
LWe Wet. Wisk Stem (6/8)
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
Engels 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2
Duits 2 1 1 3     2 3   1/0
Latijn       4 4 4        
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 3 6 3 3 6/8 4 4 6 6 6/8
Economie 5 5                
Biologie   1     1 2 2 1 2 2
Fysica   1     2/1 2 2 1 3 3
Chemie   1     2/1 2 2 1 2 2
Stem                 3  
Natuurwetensch. 2   2 2            
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cultuurwetensch.     3              
Gedragswetensch.     4              
Communicatie     1              
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijk opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Project zelfst. werk 1 1 1 1 1 1 1 1   1
TOTAAL 32 33 32 32 32 33 32 32 33 32/33

Lessentabel zesde jaar

Lessentabel zesde jaar
  Economie Hum.
Wet
Latijn Mod. talen Wet. Wisk
EM EW LM LW
(6/8)
LWe Wet. Wisk Stem (6/8)
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
Engels 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2
Duits 2 1 1 3     2 3   1/0
Latijn       4 4 4        
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 3 6 3 3 6/8 4 4 6 6 6/8
Economie 5 5                
Biologie   1     1 2 2 1 2 2
Fysica   1     2/1 2 2 1 2 3/2
Chemie   1     2/1 2 2 1 2 2
Stem                 3  
Natuurwetensch. 2   2 2            
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2
Cultuurwetensch.     3              
Gedragswetensch.     4              
Communicatie     1              
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijk opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Onderzoekscomp. 1 1 1 1 1 1 1 1   1
TOTAAL 32 33 32 32 33 33 32 32 33 33