Inschrijvingsmogelijkheden

 

--------------------------------------------------------------------------------------

SCHOOLJAAR 2019-2020 - INSCHRIJVINGEN EERSTE JAAR

infodag - za 23/03/2019 - van 10:00 u tem 13:00 u

inschrijvingen - za 23/03/2019 - van 10:00 u tem 14:00 u

> De school zal maximaal 270 nieuwe leerlingen inschrijven (maximum capaciteit) <

> U kan terecht op de infodag op zaterdag 23 maart 2019.

Ter info:

De broers en/of zussen van leerlingen die al op onze school zitten en de kinderen van personeelsleden hebben een voorrangsrecht qua inschrijving.

Op volgende data worden deze aanmeldingen digitaal geregistreerd:

 • dinsdag 12/03: 16.30u. - 18.30u.
 • vrijdag 15/03: 15.30u. - 18.30u.

-------------------------------------------------------------------------------------

SCHOOLJAAR 2019-2020 - INSCHRIJVINGEN EERSTE JAAR

Op zaterdag 23 maart 2019 van 10 tot 13u vindt onze infodag plaats. Die dag:

 • krijgt u informatie over het ASO en een rondleiding;
 • kunt u tentoonstellingen van de vakken en werkgroepen bezoeken;
 • kunt u deelnemen aan korte lesjes (zoals o.a. Latijn, Frans, wiskunde en STEM);
 • kunt u via interactieve spelen vakken ontdekken.

We hopen met deze regeling u van dienst te zijn en hopen tevens dat u en uw gezin een aangename en rustige informatieve dag in ons college mogen beleven.
We verwelkomen u graag!

 
Op volgende data kun je je inschrijven:
 • zaterdag 23 maart 2019 van 10 u. tot 14.00 u.;
 • elke schooldag vanaf 25 maart 2019, liefst na afspraak;

> De school zal maximaal 270 nieuwe leerlingen inschrijven (maximum capaciteit) <

 
De wetgever geeft elke leerling het recht op inschrijving in een school, weliswaar enkel na instemming met haar pedagogisch project en schoolreglement.
 
Op zaterdag 23 maart 2019 van 10:00u tot 14:00u kunnen alle eerstejaars ingeschreven worden.
 
Deze inschrijvingen gaan gepaard met een verkennend gesprek waarbij we tijd maken om al je vragen omtrent de school te beantwoorden. Daarbij peilen we naar je verwachtingen en bespreken we eventuele medische problemen, leerzorg etc.. Indien de specifieke noden wat groter zijn, maken we graag een nieuwe afspraak, zodat het gesprek met alle betrokken partijen ten gronde kan gevoerd worden.
Gelieve bij de inschrijving de identiteitskaart van de leerling mee te brengen. 
 
Het Sint-Gabriëlcollege staat voor een samengaan van goed onderwijs en zich thuis voelen onder vrienden. Maar misschien wil je dit verhaal over ons college wel zelf eens beleven en bekijken? Dat kan!
 
Op de INFODAG, op zaterdag 23 maart 2019 tussen 10.00 u. en 13.00 u., kun je ook de school bezoeken. Op die dag kun je kennismaken met ons opvoedingsproject, onze werking en onze manier van begeleiden. Onze leerlingen, leerkrachten, directie, graadcoördinatoren, interne leerlingenbegeleider en secretariaatsmedewerkers staan je graag te woord en beantwoorden zeker al je vragen.
 
Op elke schooldag vanaf 25 maart 2019 kun je je uiteraard ook nog inschrijven. Gelieve ons dan vooraf te contacteren, zodat we voldoende tijd kunnen vrijmaken voor een verkennend gesprek.
 
SCHOOLJAAR 20192020 - JE INSCHRIJVING IS DEFINITIEF
We beschouwen je inschrijving als definitief wanneer je aan het leerlingensecretariaat ten laatste op dinsdag 2 juli 2019 volgende documenten bezorgt:
 • het getuigschrift van de lagere school
 • het rapport van het zesde leerjaar (of een kopie ervan)
 • de BaSo-fiche met het advies van de lagere school
 • de verklaring betreffende het schoolreglement en het pedagogisch project
 • de ingevulde medische fiche
 • (eventueel de boekenlijst)

SCHOOLJAAR 2019- 2020 AANMELDING TOT INSCHRIJVINGEN

Als u een kind hebt dat al school loopt op het Sint-Gabriëlcollege, of u bent een personeelslid, dan geven we uw kind graag voorrang voor een definitieve inschrijving.
We vragen u uw kind aan de hand van zijn of haar e-ID digitaal te komen registreren. De digitale registratie is een technisch aspect. U bent natuurlijk ook welkom op onze infodag, zodat uw kind de sfeer op onze school al eens kan proeven.

Wie kan zich aanmelden?

 • de kinderen die al een (half-)broer of (half-)zus in de humaniora van onze school hebben;
 • de kinderen van personeelsleden van onze middelbare school;

Op volgende data zullen we de aanmelding van uw kind digitaal registreren:

 • dinsdag 12 maart 2019 van 16.30 uur tot 18.30 uur
 • vrijdag 15 maart 2019 van 15.30 uur tot 18.30 uur

Gelieve de e-ID mee te brengen. Zowel ouders en grootouders als broers of zussen kunnen uw kind op één van bovenstaande momenten inschrijven.

INSCHRIJVINGEN 2019-2020 - LEERLINGEN VAN HET 2DE TOT EN MET HET 6DE JAAR
Vanaf 25 maart 2019 kunnen leerlingen van het 2de tot en met het 6de  leerjaar ingeschreven worden.
Deze inschrijving gebeurt liefst na afspraak (03 460 32 00) en gaat gepaard met een verkennend gesprek, waarbij we tijd maken om al je vragen te beantwoorden omtrent de school. Daarbij peilen we naar je verwachtingen en bespreken we opties, eventuele medische problemen, leerzorg, etc.
Gelieve bij je inschrijving de identiteitskaart van de leerling mee te brengen en voor het verkennend gesprek, indien mogelijk, het laatste rapport.