Dag met de klassenleraar

De eerste woensdag van het nieuwe schooljaar is er voor alle jaren de dag met de klassenleraar.
Tijdens deze dag heeft de klassenleraar de kans zijn leerlingen in een niet-klassituatie beter en sneller te leren kennen. Dit geldt ook voor de leerlingen. Dankzij de activiteiten, die de titularis zelf mag bepalen, wordt er doelbewust gewerkt aan: elkaar (beter) leren kennen, elkaar leren waarderen, respecteren...
Samen werken aan een gezond klimaat in een hechte klasgroep.