Infoavond leren leren eerste jaar

Tijdens de 2de week van september krijgen onze leerlingen van het 1ste jaar een introductieles i.v.m. ons project ‘Leren Leren’. Deze les wordt door onze graadcoördinator gegeven.
Aan de hand van  filmfragmenten, verhalen en oefeningen ondervinden de leerlingen dat goed studeren veel te maken heeft met de manier waarop leerstof wordt aangepakt en dat een goede gewoontevorming onontbeerlijk is.
Tijdens het uur SA (sociale activiteit) zal de titularis zijn leerlingen leren studeren. Zij gebruiken daarvoor het werkschrift ‘Leren Leren’. 
Op de infoavond zal de titularis de inhoud en de werking van ons project toelichten. Zo kunnen de ouders hun kind beter begeleiden bij het leren.