Eerste graad

Project Techniek: Van dromen tot wonen.

In de klas worden er een aantal bouwgronden aangeboden waarvoor jij een huis moet ontwerpen. Daarna moet je van dat huis een maquette bouwen. Voor dat je kan starten met ontwerpen worden er een aantal basisprincipes uitgelegd. Hoe moet je een woning  richten volgens de windstreken en welke kamers horen  bij elkaar. Deze moeten dan toegepast worden op je grondplan. We leren ook hoe de computer je kan helpen bij het ontwerpen van een 3D-tekening.

Infoavond leren leren eerste jaar

Tijdens de 2de week van september krijgen onze leerlingen van het 1ste jaar een introductieles i.v.m. ons project ‘Leren Leren’. Deze les wordt door onze graadcoördinator gegeven. Aan de hand van  filmfragmenten, verhalen en oefeningen ondervinden de leerlingen dat goed studeren veel te maken heeft met de manier waarop leerstof wordt aangepakt en dat een goede gewoontevorming onontbeerlijk is.
Tijdens het uur SA (sociale activiteit) zal de titularis zijn leerlingen leren studeren. Zij gebruiken daarvoor het werkschrift ‘Leren Leren’. 

Dag met de klassenleraar

De eerste woensdag van het nieuwe schooljaar is er voor alle jaren de dag met de klassenleraar. Tijdens deze dag heeft de klassenleraar de kans zijn leerlingen in een niet-klassituatie beter en sneller te leren kennen. Dit geldt ook voor de leerlingen. Dankzij de activiteiten, die de titularis zelf mag bepalen, wordt er doelbewust gewerkt aan: elkaar (beter) leren kennen, elkaar leren waarderen, respecteren... Samen werken aan een gezond klimaat in een hechte klasgroep.

Pagina's

Abonneren op RSS - Eerste graad